Home

Limburgia - vzw

Limburgse Vereniging voor Doven en Slechthorenden

Onze aktiviteiten zijn helemaal onderaan

WELKOM bij Limburgia - vzw


Hartelijk welkom op onze nieuwe site. Vind hier van alles terug wat we doen en organiseren. Bekijk de agenda met  onze activiteiten en de fotogallerijen. Vind alles terug over onze leden, de verschillende besturen binnen onze organisatie. Klik op meer info om ze te vergroten en beter leesbaar te maken.

Veel plezier met onze website.


BE-Alert - Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo


Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbelasting is verder toegenomen. Vier op tien bedden op intensieve zorg zijn vandaag ingenomen door coronapatiënten op een moment dat 220 bedden gesloten zijn door uitval van zorgpersoneel. Het reproductiegetal zit nog steeds boven de 1 waardoor de epidemie nog groeit, net als de belasting op de zorg.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

1.    Mondmaskerplicht vanaf zes jaar
Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

2.    Sociale contacten beperken
Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

3.    Kinderen en onderwijs
De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december. 

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in dat de schoolomgeving veiliger moet maken:

-    Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen.. 
-    Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
-    Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar. 
-    Verbod op alle buitenschoolse activiteiten. 
-    Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

4.    Private bijeenkomsten binnen
Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

-    sport, 
-    private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies, 
-    huwelijken en uitvaarten. 

5.    Publieke evenementen binnen
Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december.

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

-    een maximum van 200 bezoekers, 
-    zittend, 
-    met mondmasker,
-    het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

6.    Publieke evenementen buiten
Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’. 
Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

7.    Telewerk
De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

8.    Horeca
De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

9.    Sportwedstrijden binnen
Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021. 
Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.
Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.


Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-verlaagt-leeftijd-mondmaskerplicht-beperkt-binnenactiviteiten-en-beslist


  • Als je ziek bent, blijf dan thuis
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen
  • Volg de CO2 meter nauwkeurig op

*16/07/1970   + 19/11/2021

Activiteiten

Beste Leden,
Helaas moet ik en het bestuur met pijn in ons hart jullie laten weten dat onze grote vriend “Luc Vandevenne” niet meer onder ons is. Luc is gestorven aan een verschrikkelijk ziekte.
Graag wil ik jullie vertellen over hoe wij als bestuur van Limburgia onze Luc hebben leren kennen.
8 jaren geleden zochten wij een geschikte huisbewaarder voor ons ontmoetingscentrum
“De Schakel”. Met de hulp van het bestuur van Lindenhof (René en Ghislaine) hebben ze een geschikte persoon gevonden. Het werd een koppel: “Luc en Sabrina”.
Het bestuur van Lindenhof had Luc en Sabrina aan ons voorgesteld tijdens de bestuursvergadering.  Al bij de eerste kennismaking kregen we een erg goede indruk en het klikte goed tussen ons!
Voor Luc en Sabrina was het ook een grote stap om in dovenwereld te komen, waar ze voor de eerste keer mee kennis maakten. Met de tijd leerden wij hen beter kennen en was er een goede band gekomen met ons bestuur en met de doven.
Luc was een grote steunpilaar voor Limburgia vzw! Hij deed veel goede dingen voor ons en we kwamen heel goed overeen met Luc. Hij straalde vertrouwen en goedheid uit.
Na een tijdje werd Luc lid van het bestuur van “Limburgia vzw”. Hier had hij veel goede voorstellen en daaruit vloeide ook veel goeds. Luc was altijd open en eerlijk in ons bestuur en wij hadden veel respect voor hem.
Hij was ook de tussenpersoon van Lindenhof en Limburgia. Het resultaat is dat er een puike
samenwerking tot stand kwam tussen de twee besturen.
Iedere week kwam Luc even langs bij het Dagelijks bestuur van onze dovenvereniging “Limburgia vzw” (bij Ronald, Greta en Michel) met een grote glimlach, hij was altijd goed gezind. Hij kwam graag bij ons en stond altijd klaar om ons te helpen. Bovendien had Luc een geluk dat hij een goede vrouw had, Sabrina, die een grote steun was voor hem!
Ons bestuur van Limburgia en ikzelf verliezen een grote, goede en sterke vriend. Het is niet eerlijk dat Luc zo vroegtijdig van ons is heengegaan.
Deze mooie vriendschap met Luc zullen wij nooit vergeten. 
Luc het gaat u goed in de hemel en wij weten dat je van hierboven naar ons kijkt. Wij zullen uw mooie dromen verderzetten en ook Sabrina steunen! 


Namens het Dagelijks Bestuur;
Greta Wanten en Michel Thomas
Ronald Vancampenhout, Voorzitter Limburgia-VZW

Gebarenkring

thema "Workshops"


 vrijdag 10 december  

afgelast

Wappervolk

Grote kwis-avond


 zaterdag 5 februari 

 

Wappervolk

Kook-workshop

dessert maken


 zaterdag 18 december 

 Noteer alvast de datum in je agenda:


  • 15 oktober 2021
  • 10 december 2021
  • 11 maart 2022
  • 13 mei 2022


Informatie betreft zeepverkoop of steunkaarten ten voordele van onze doven.


Onze dovenvereniging “Limburgia vzw” wil aan iedereen laten weten dat wij geen enkele verkoop doen van zeep of onderhoudsproducten ten voordele van onze vereniging, ook niet voor kinderkampen enz…

Wij krijgen nog steeds telefoons en mails van mensen die verkopers aan de deur krijgen voor zeepverkoop of steunkaarten voor jongerenkampen voor doven enz…

Als jullie een verkoper aan de deur krijgen die dingen voorkoopt ten voordele van “de Schakel” of voor onze dovenvereniging “Limburgia vzw” dan vragen wij u om onmiddellijk de politie te verwittigen zodat zij deze bedriegers kunnen oppakken.

 

Ronald Vancampenhout,

Voorzitter dovenvereniging “Limburgia vzw”