De Schakel

De Schakel


De Schakel Algemeen


Het ontmoetingscentrum "De Schakel" werd in 1980 geopend en werd gebouwd voor activiteiten van Limburgia maar ook voor derden.

In de beginjaren werd de grote zaal meer gebruikt als sportzaal maar ook voor de organisatie van kienavonden, carnavalzittingen en diverse feesten. Door de jaren heen werden meermaals veranderingen en aanpassingen doorgevoerd aan het gebouw, maar de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de periode november 2009 tot april 2011. Vandaag heeft De Schakel nog steeds in de eerste plaats een ontmoetingsfunctie in het kader van de levensnoodzakelijke contacten, de socio- culturele vorming en vrijetijdsbesteding en seniorenwerking voor doven en slechthorenden.


Dit zijn de klassieke activiteiten die in de Schakel plaatsvinden:


 • De creatieve vrijetijdsbeleving voor 55-plussers bij Limburgia Senioren
 • Ontspanningsactiviteiten voor alle leeftijden door ledenbeweging
 • Gebarencursussen i.s.m. Doof Vlaanderen
 • Vaste activiteiten van Limburgia in De Schakel
 • Wappervolk ;voor alle leeftijden
 • Wondergebaar ;jeugdbeweging 3 - 12 jaar


Voor de data van bovenvermelde activiteiten kan je de agenda raadplegen op de voorpagina van deze website.

Een of meerdere lokalen van De Schakel kunnen gehuurd worden voor activiteiten zoals: allerlei familifeesten, bedrijfsfeesten, seminaries, workshops, opleidingsdagen, congressen, tentoonstellingen, rommelmarkten, kienavond, vergaderingen...

Het organiseren van fuiven wordt in De Schakel niet toegelaten.

Wij stellen volgende accommodaties beschikbaar:

 • Polyvalente zaal - feestzaal " 't Lindehof "  (350 m2)
 • Cafetaria die kan aanleunen bij de polyvalente zaal (80 m2)
 • Ontspanningszaal met veranda (110 m2)
 • 2 vergaderlokalen (30 m2)
 • Ruime inkomhal
 • Toiletten voorzien van wc's voor minderinvaliden
 • Ruime parking


Voor meer informatie over Limnurgia vzw kan je mailen naar centrum.doven.limburg@gmail.com


Voor het huren van een zaal mail naar zaallindehof@gmail.com

GSM Sabrina: 0495/45 42 67