Ledenbeweging

Ledenbeweging

Ledenbeweging


Sinds het ontstaan van de dovenmaatschappij "Limburgia" kunnen doven en slechthorenden en ook horenden lid worden bij onze vereniging. Dit is vergelijkbaar met wanneer een individu zich aansluit bij een toneelvereniging, vakbondsorganisatie, sportclub en dergelijke meer.

Aansluiten bij onze verening staat gelijk als toetreden tot de Ledenbeweging van Limburgia vzw. Naast de eigen Ledenbeweging heeft men nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij onze afdeling "Limburgia-Senioren" (voor 55-plussers).

Hier is echter de voorwaarde dat men eerst lid is van Ledenbeweging, pas dan kan men toetreden tot de afdelingen van Limburgia vzw .

administratief beheer:          Greta WantenHet jaarlijks lidgeld voor de Ledenbeweging van Limburgia vzw bedraagt 12 euro per persoon voor 2020.


Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Men is automatisch lid van Doof Vlaanderen en ontvangt een dovenpas/lidkaart
  • Korting bij de activiteiten van Limburgia en vermindering bij het huren van een zaal in ons centrum "De Schakel"
  • tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief


Men kan op ieder tijdstip van het jaar lid worden en het lidgeld betalen. We vragen aan onze leden om het lidgeld van het daaropvolgende jaar te betalen voor eind november. Dit kan door middel van betaling aan de verantwoordelijken van de ledenbeweging: Greta Wanten of wel per overschrijving op van Limburgia vzw: IBAN: BE21735113617603

met vermelding van uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, lidgeld jaar 20XX en erbij vermelden of je doof/slechthorend of horend bent.